p-zoho
ZOHO
Organization: Zoho Corporation Pte.Ltd.
Booth No.: P06
Description:
Zoho Corporation เป็นหนึ่งในบริษัทซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลกที่ให้บริการแอปพลิเคชันทางธุรกิจมากกว่า 55 แอปพลิเคชัน ครอบคลุมธุรกิจสำคัญๆ ในทุกอุตสาหกรรม มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองออสติน รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา และมีสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศที่เมืองเชนไน ประเทศอินเดีย ให้บริการด้านเทคโนโลยีมากกว่า 26 ปี ในกว่า 150 ประเทศทั่วโลก แอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์ที่ให้บริการครอบคลุม ทั้งการตลาด การขาย การเงินบัญชี ไอที และ โซลูชันด้าน HR แบบครบวงจร สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.zoho.com/th
Website: https://www.zohocorp.com/
Scroll to Top