F01-Workmate
Workmate Co., Ltd.
Organization: Workmate Co., Ltd.
Booth No.: F01
Description:
เราช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในด้านพนักงานระดับปฏิบัติการให้กับธุรกิจต่าง ๆ โดยจัดหาแรงงานชั่วคราวที่เหมาะสมกับงานให้ ด้วยเครื่องมือประมวลผลจากข้อมูลและระบบอัตโนมัติที่มี เราทำให้การจ้างงานและจัดการพนักงานสะดวกขึ้นสำหรับธุรกิจใด ๆ ก็ตามที่จะนำไปใช้กับระบบการทำงานเป็นกะของตัวเอง ระหว่างที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้วิถีธุรกิจใหม่ด้วยแรงงานแบบเป็นกะ เรายังช่วยให้พนักงานมีโอกาสได้งานอย่างเท่าเทียมมากขึ้น มีความพึงพอใจกับงาน รวมถึงสร้างโอกาสด้านการเงินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย
Website:
Scroll to Top