F06-WE ASSESS
WE ASSESS
Organization: EdVISORY
Booth No.: F06-F07
Description:
WE Assess คือ Virtual Job Interview with AI ระบบประเมินความสามารถของพนักงาน ด้วยการสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่าน VDO แบบ Real-time ซึ่งช่วยเสริมการทำงานของ HR ให้ดียิ่งขึ้น ด้วยกระบวนการคัดกรองที่จะเป็นแบบแผนคงที่ด้วยการทำงานของ AI ช่วย ลดเวลาในการสรรหาคัดเลือก เพิ่มด้วยความแม่นยำในการประเมินความสามารถของผู้สมัคร และที่สำคัญ เพื่อได้มาซึ่งพนักงานที่ใช่กับองค์กร พิเศษเฉพาะงาน PMAT เท่านั้น รับโปรโมชั่นราคาพิเศษ มากกว่า 50% สำหรับองค์กร ! รับสิทธิทดลองใช้งาน ฟรี !
Website:
Scroll to Top