A13 Wall Street English2
Wall Street English
Organization: Wall Street English (Thailand) Co., Ltd.
Booth No.: A13
Description:
Wall Street English ตอบโจทย์ทุกความต้องการขององค์กร เพื่อเสริมศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรและผู้บริหาร ด้วยหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษอันหลากหลาย ทั้งรูปแบบ Online, Onsite และ In-center มั่นใจในคุณภาพหลักสูตรของสถาบันฯ ที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์มากว่า 50 ปี และได้รับการรับรองมาตรฐาน CEFR ที่องค์กรทั่วโลกยอมรับ
Website:
Scroll to Top