E41-E50_myHR
myHR
Organization: บริษัท มายเอชอาร์ จำกัด
Booth No.: E41,E50
Description:
myHR เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา และให้บริการระบบบริหารงานบุคคลมามากกว่า 30 ปี เรามีลูกค้าทั้งใน และต่างประเทศหลากหลายประเภทธุรกิจไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาล โรงแรม โรงงาน หน่วยงานภาครัฐ Chain Store ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจก่อสร้าง และ SME โดยเราให้บริการครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นระบบ myHR on Cloud เครื่องบันทึกเวลาการทำงานผ่าน Cloud บริการรับทำเงินเดือน ให้บริการระบบ E-Learning ให้บริการ Recruitment Service และให้คำปรึกษาการปรับระบบการทำงานให้เป็นแบบ Digital HR ติดต่อเราได้ที่ www.myhr.co.th
Website: www.myhr.co.th
Scroll to Top