d-humanica
Humanica
Organization: Humanica
Booth No.: D01
Description:
ฮิวแมนิก้าให้บริการลูกค้าทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และที่อื่น ๆ จากสำนักงานประจำภูมิภาค 8 แห่งที่มีพนักงานมากกว่า 1,000 คน ซึ่งมากกว่า 500 คน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค ฮิวแมนิก้า นำเสนอโซลูชันเทคโนโลยีชั้นนำสำหรับองค์กรทุกขนาดและสนับสนุนลูกค้าด้วยบริการครบวงจรในการจัดหาเงินเดือน การปรับใช้เทคโนโลยี และการให้คำปรึกษา
Website: https://www.humanica.com
Scroll to Top