g-globish
Globish
Organization: Globish
Booth No.: G02
Description:
"Globish สถาบันสอนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร" สถาบันสอนภาษาอังกฤษอันดับ 1 ของคนไทย ที่กว่า 300+ บริษัทชั้นนำไว้วางใจ ตอบโจทย์ ทุกจุดประสงค์การพัฒนาพนักงาน ตามเป้าหมายขององค์กร การันตีคุณภาพด้วยมาตรฐานยุโรป พร้อมรูปแบบการเรียนที่ออกแบบมาเฉพาะเพื่อพนักงานแต่ละคน พร้อมบริการ HR support service ครบ จบในที่เดียว
Website: https://www.globish.co.th
Scroll to Top