g-g-able
G-Able
Organization: G-Able Group
Booth No.: G04
Description:
G-Able บริษัท จีเอเบิล จำกัด(มหาชน) เราคือ Tech Enabler ที่นำเอาเทคโนโลยีมาช่วยให้ ธุรกิจและชีวิตของผู้คนดีขึ้น ด้วยประสบการณ์กว่า 35 ปี เราเป็นที่ปรึกษาและให้บริการ ด้าน digital solutions แบบครบวงจรให้กับลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อช่วย ให้องค์กรประสบความสำเร็จในการทำ ดิจิทัล ทราน ส์ฟอร์เมชั่น โซลูชั่นถูกออกแบบและคิดมาให้ใช้งานได้อย่างราบรื่นตั้งแต่การวางแผนเ ชิงกลยุทธ์ การออกแบบระบบ และการใช้งานระบบ ไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐานเครือ ข่าย การจัดการพื้นที่เก็บข้อมูล ด้วยบริการระดับมืออาชีพ ภายใต้แนวคิด Possible simple และเรายังเป็นผู้ให้บริการ Human Capital Management หรือ HCM Solution โซ ลูชั่นที่จะมาช่วยองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้ความ ร่วมมือระหว่าง G-Able กับ Workday ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ HCM platform ระดับโลก ที่มี ผู้ใช้บริการกว่า 65 ล้านคนทั่วโลก
Website: https://www.g-able.com
Scroll to Top