F12-Fusion Solution
Fusion Solution Co.,Ltd.
Organization: Fusion Solution Co.,Ltd.
Booth No.: F12
Description:
บริษัท ฟิวชั่น โซลูชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2005 เริ่มจากการเป็น Software House สร้าง โปรแกรมจัดการระบบต่างๆ ในองค์กรเล็กๆ และพัฒนามาถึงองค์กรใหญ่ ที่มีความซับซ้อนในองค์กรมากขึ้น และเรายังได้มองหานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเสริม เพื่อพัฒนาให้การทำงานในองค์กรได้อย่างรวดเร็ว และผิดพลาดน้อยที่สุด ทั้งยังช่วยลดต้นทุนการจัดการ ซึ่งสิ่งนี้เราเรียกว่า “Innovation Technology” สิ่งๆ นี้ไม่ได้มีขอบเขตจำกัดแค่ในส่วนของการพัฒนา Software เท่านั้น หากแต่ยังรวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆที่ทำให้องค์กรเกิดความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายได้
Website:
Scroll to Top