F18-FlexBen
FlexBen
Organization: Insurepedia
Booth No.: F18
Description:
FlexBen แพลทฟอร์มบริหารจัดการสวัสดิการพนักงานแบบยืดหยุ่น เพื่อองค์กรยุคใหม่ พนักงานสามารถเลือกสวัสดิการได้ตามใจ ออกแบบได้ด้วยตัวเอง ตอบโจทย์ทุกความต้องการของพนักงานทุกช่วงทุกวัย สวัสดิการครอบคลุมทุกด้าน (สวัสดิการประกันกลุ่ม, สวัสดิการอื่นๆ, Marketplace) จะดีกว่าไหมถ้าบริษัทสามารถให้สวัสดิการพนักงานเพิ่มขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายเท่าเดิม พบกับ FlexBen และมาร่วมสนุกกับกิจกรรมพร้อมรับของรางวัล ที่บูธ F18
Website:
Scroll to Top