B13-Bangkok Medical Lab
Bangkok Medical Lab
Organization: บริษัท กรุงเทพเมดิคัลแล็บ จำกัด
Booth No.: B13
Description:
ศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ให้บริการตั้งแต่โปรแกรมตรวจสุขภาพ ตรวจก่อนแต่งงาน ตรวจตับ ตรวจภูมิแพ้อาหารแฝง ตรวจวิตามิน ตรวจภูมิแพ้และภาวะแพ้ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมถึงชุดตรวจโควิดด้วยตนเอง ตรวจภูมิโควิดหลังฉีดวัคซีน โดยมีทีมนักเทคนิคการแพทย์คอยดูแล
Website:
Scroll to Top