E02-Appman
Appman
Organization: บริษัท แอพแมน จำกัด
Booth No.: E02
Description:
Background Checker บริการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมผ่านช่องทางดิจิทัล ช่วยลดภาระการทำงาน โดยทุกขั้นตอน ตั้งแต่การยืนยันตัวตน การเซ็นต์เอกสารยินยอม ไปจนถึงการรอรับผลการตรวจสอบเป็นสำเนาเอกสารราชการจากสำนักงานตำรวจในรูปแบบดิจิทัล ทั้งหมดสามารถดำเนินการได้ภายใน 48 ชั่วโมง นอกจากนั้นยังรองรับบริการตรวจสอบประวัติการทำงาน รวมถึงบุคคลล้มละลายได้อีกด้วย โปรโมชัน ธุรกิจท่องเที่ยว สามารถใช้ทดลองฟรี ตรวจ 2 คน ได้ [ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม] หมดเขตเดือนสิงหาคม 2566
Website:
Scroll to Top