เนนิน อนันต์บัญชาชัย

Co-Founder & Chief Technology Designer, Exzy Co.,Ltd.

All Sessions by เนนิน อนันต์บัญชาชัย

13:30 - 14:00
| Tech Talk

The Future of HR Tech: Smart Offices and AI

Scroll to Top