อรรณพ เนื้อทอง

ผู้บริหารงานออกแบบการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

All Sessions by อรรณพ เนื้อทอง

13:35 - 14:05
Stage A

Blending the Best of Both Worlds: How Hybrid Learning Models Maximize People Capabilities

Scroll to Top