อภิชาติ ขันธวิธิ

CEO บริษัท คิว เจ็น คอนซัลแทนท์ จำกัด (QGEN)

All Sessions by อภิชาติ ขันธวิธิ

15:20 - 15:50
Stage B

5 Strategies to Boost up Employee Experience in Digital & Diversity Era

Scroll to Top