สุขวัฒน์ เพ็ญโภไคย

HR Transformation Office บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

All Sessions by สุขวัฒน์ เพ็ญโภไคย

15:55 - 16:25
Stage B

Blurring the Boundary Between Human and AI

ชวนคุณร่วมฟังการเสวนาระหว่างผู้นำองค์กรสมัยใหม่ ที่ขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ถึงประเด็นการนำ AI มาทำงานร่วมกับมนุษย์ และชวนมองข้อดีข้อเสีย แนวทางในการรับมือหากวันหนึ่ง AI พัฒนาขึ้นมาทดแทนการทำงานของมนุษย์ และชวนคุณถึง โจทย์ต่อไป คือ การพัฒนาอย่างไรให้ พนักงาน มี AI Literacy

Scroll to Top