ริศรา เจริญพานิช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

All Sessions by ริศรา เจริญพานิช

15:00 - 15:30
| Stage B

Talent Transformation: Building Your Workforce for the Digital Frontier

Scroll to Top