ริศรา เจริญพาณิช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

All Sessions by ริศรา เจริญพาณิช

10:10 - 10:40
Tech Talk

The Impact of Digitalization on HR: Disrupt or Reinforce?

Scroll to Top