ราเมศ กันตะนันทน์

General Manager บริษัท ภูมิซอฟต์ จำกัด

All Sessions by ราเมศ กันตะนันทน์

11:30 - 12:00
| Tech Talk

Innovative HR: Starter with AI

10:30 - 11:00
| Stage A

AI-Powered HR: Employee Insights Unleashed

Scroll to Top