รศ.นพ.สุพรชัย กองพัฒนากูล

CEO Health Promotion App กับการส่งเสริมสุขภาพ บริษัท ป๊อปเมด จำกัด

All Sessions by รศ.นพ.สุพรชัย กองพัฒนากูล

15:30 - 16:00
| Stage A

Smart HR: How Health Tech is Shaping the Future of Employee Management

Scroll to Top