รวีรัตน์ สัจจวโรดม

ประธานบริหารสายงานการเงินและกลยุทธ์ บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)

All Sessions by รวีรัตน์ สัจจวโรดม

14:00 - 14:30
| Tech Talk

Road to Transformation : How to Shift the Strategy to People Action

Scroll to Top