ภาคิน ลียะวณิชกุล

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจองค์กร บริษัท สกิลเลน เอดูเคชั่น จำกัด

All Sessions by ภาคิน ลียะวณิชกุล

13:35 - 14:05
Tech Talk

The Present and Future of Personalized Learning

Scroll to Top