พรทิพย์ วิบูลรุ่งเรือง

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจองค์กร บริษัท สกิลเลน เอดูเคชั่น จำกัด

All Sessions by พรทิพย์ วิบูลรุ่งเรือง

13:35 - 14:05
Stage A

Blending the Best of Both Worlds: How Hybrid Learning Models Maximize People Capabilities

Scroll to Top