พญ.พิยะดา หาชัยภูมิ (หมอเอิ้น)

จิตแพทย์นักแต่งเพลง เเละ ที่ปรึกษาผู้บริหารด้าน People & Mindful Leadership เจ้าของเพจ Good Mind Academy

All Sessions by พญ.พิยะดา หาชัยภูมิ (หมอเอิ้น)

14:30 - 15:00
| Tech Talk

Mindful Living in the Digital Age: Strategies for Emotional Ease

Scroll to Top