ปริญญ์ พิชญวิจิตร

ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)

All Sessions by ปริญญ์ พิชญวิจิตร

13:35 - 14:05
Stage A

Blending the Best of Both Worlds: How Hybrid Learning Models Maximize People Capabilities

Scroll to Top