ธรณ์พัฒน์ ถิตตยานุรักษ์

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาหลักสูตร บริษัท สกิลเลน เอดูเคชั่น จำกัด

All Sessions by ธรณ์พัฒน์ ถิตตยานุรักษ์

13:35 - 14:05
Tech Talk

The Present and Future of Personalized Learning

Scroll to Top