ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์

ผู้อำนวยการสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

All Sessions by ดร.สุรพิชย์ พรหมสิทธิ์

09:00 - 09:30
Stage B

AI-Driven Business & People Strategy: 2023 Trends on HRM & HRD Practices

Scroll to Top