ดร.ยศวีร์ นิรันดร์วิชย

กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจดิจิทัล เฮลท์ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป

All Sessions by ดร.ยศวีร์ นิรันดร์วิชย

11:50 - 12:20

Telemedicine and Medical Quality

13:35 - 14:05
Stage C

Digital Healthcare in Thailand & Trend in Healthcare Industry (Digital Transformation & Medical Quality)

Scroll to Top