ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา

ผู้เชี่ยวชาญในการจัดตั้ง Corporate University , อดีตนายกสมาคม PMAT

All Sessions by ดร.บวรนันท์ ทองกัลยา

08:30 - 09:00
| Stage B

Building Fluid Talent: Harnessing AI to Maximize Human Potential in the Workforce

Scroll to Top