ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม

ผู้ช่วยผู้จัดการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

All Sessions by ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม

13:00 - 13:30
Stage C

องค์กรยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ (Future of Work on Wellbeing)

Scroll to Top