ฐิติกานต์ กฤษณวิภาคพร

รองประธานบริหารอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)

All Sessions by ฐิติกานต์ กฤษณวิภาคพร

14:00 - 14:30
| Tech Talk

Road to Transformation : How to Shift the Strategy to People Action

Scroll to Top