ชุติมา สีบำรุงสาสน์

กรรมการและที่ปรึกษาอิสระ ด้านการพัฒนาองค์กร และความยั่งยืน

All Sessions by ชุติมา สีบำรุงสาสน์

11:30 - 12:00
| Stage B

From Data to Decisions: Leveraging HR Analytics for Strategic Insights and Impact

[English]

09:00 - 09:30
| Stage A

AI Transformation, Organization and Leadership Dilemma for Sustainability

10:30 - 11:00
| Stage A

Digital Onboarding Excellence: Cultivating Readiness for New-Era Leader

Scroll to Top