จิรพล ตังทัตสวัสดิ์

PwC | Partner, PricewaterhouseCoopers Consulting (Thailand) Ltd.

All Sessions by จิรพล ตังทัตสวัสดิ์

09:00 - 09:30
Stage C

People-centric approach for HR transformation

Scroll to Top