จิตติยา ธรรมสรณ์

ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าสายงานทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

All Sessions by จิตติยา ธรรมสรณ์

15:30 - 16:00
| Stage A

Smart HR: How Health Tech is Shaping the Future of Employee Management

Scroll to Top