กาญจนา ลิ้มปัญญาเลิศ

กรรมการผู้จัดการ, บริษัท ไอซีอี คอนซัลติ้ง จำกัด

All Sessions by กาญจนา ลิ้มปัญญาเลิศ

15:30 - 16:00
| Stage A

Smart HR: How Health Tech is Shaping the Future of Employee Management

Scroll to Top