กระทิง เรืองโรจน์ พูนผล

Group Chairman KASIKORN Business-Technology Group (KBTG)

All Sessions by กระทิง เรืองโรจน์ พูนผล

15:55 - 16:25
Stage A

KBTG The Age of AI : Augmented Intelligence

Scroll to Top