ศิรีธร อรุณรักถาวร

Skilllane Academy, SKILLLANE TECHNOLOGY PCL.

โกวินทร์ กุลฤชากร

Head of Retail Innovation, Central Retail Digital

ฐิติกานต์ กฤษณวิภาคพร

รองประธานบริหารอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)

รวีรัตน์ สัจจวโรดม

ประธานบริหารสายงานการเงินและกลยุทธ์ บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)

Andrey Shipitkov

Sales Director, APAC Coursera

วศิน เจิดนภาพันธ์

Acting Head of True Digital Academy and Head of Strategic Partnerships and Products

วรฤทัย รัตนวราหะ

Regional Sales Lead, GrabGifts Grab For Business

ดร.ภิรตา ภักดีสัตยพงศ์

Consulting Partner PwC Thailand, Executive Committee PMAT

ณธิวา ชาสุริยะทวี

Sr. Key Accounts Manager, Grabtaxi (Thailand) Co., Ltd.

Scroll to Top