Author name: admin

AI เพื่อการเพิ่มคุณค่าให้งาน HR

AI เพื่อการเพิ่มคุณค่าให้งาน HR บทความ AI for HR: Practical Solutions for a Modern Workforce ถูกเผยแพร่บนเว็ปไซด์ของ SAP กล่าวถึง หารนำ AI มาใช้เพื่อการทำงานที่ดีและสร้างคุณค่าให้งาน HR โดยกล่าวถึง การเปลี่ยนแปลงของสถานที่ทำงาน คนทำงาน และ การพัฒนาของเทคโนโลยีในช่วง 3-4 ปี เมื่อเกิดการระบาดใหญ่ ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาแนวโน้มของสถานที่ทํางานได้ค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นการทํางานระยะไกลและการนําเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสนับสนุนการทำงาน แต่การมาถึงของการระบาดใหญ่ COVID-19 ทำให้การเปลี่ยนแปลงที่ค่อยเป็นค่อยไป กลายเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างถล่มทลายในช่วงเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ สําหรับ HR Leader หลายคนสิ่งนี้ทําให้รู้สึกถึงความเร่งด่วนในการปรับตัวและความจำเป็นในการยกระดับการดําเนินงานให้ประสบความสําเร็จในภูมิทัศน์ใหม่ที่ไม่คุ้นเคย หลายธุรกิจตระหนักดีว่าการรับมือกับความท้าทายเหล่านี้เริ่มต้นด้วยการประเมินกระบวนการและการดําเนินงานในปัจจุบันอย่างตรงไปตรงมา จากนั้นมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ธุรกิจเติบโตใน “ความปกติใหม่” ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาธุรกิจต่างๆได้พึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงมากขึ้นและในปี 2019 กว่า 85% ของ บริษัท รายใหญ่ในสหรัฐอเมริกาใช้โซลูชันปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับ HR การเพิ่มขึ้นของการนําเทคโนโลยีใหม่มาใช้นั้นมาจากข้อเท็จจริงที่ว่าไม่เพียง แต่เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังมีการวิเคราะห์โดยธรรมชาติและสามารถส่งข้อมูล […]

AI เพื่อการเพิ่มคุณค่าให้งาน HR Read More »

หลากมุมของ AI ในงาน HR ข้อดี ข้อเสีย และ ข้อพึงระวัง

Christina Pavlou นำเสนอประเด็น AI in HR: The good, the bad, and the ugly ผ่านทาง Blog ของ efrontlearning.com ในปี 2022 โดยได้กล่างถึง การใช้แพลตฟอร์มและเทคโนโลยีใหม่ของ HR เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสถานที่ทำงานแบบผสมผสานที่เน้นความหลากหลายและการรวมเข้าด้วยกันมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ วินิจฉัย และคาดการณ์ จึงแพร่หลายมากขึ้นในงาน HR AI สำหรับ HR ไม่ใช่แนวคิดใหม่ แต่เมื่อเทคโนโลยีเติบโตขึ้น มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือและแอปพลิเคชันในชีวิตประจำวัน และแม้ว่า AI จะมีประโยชน์สำหรับการปรับปรุงกระบวนการและเร่งการตัดสินใจ แต่ก็สร้างความกังวลด้วยเช่นกัน ในบทความนี้ Christina Pavlou พูดถึงวิธีที่ AI สามารถเปลี่ยนกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลให้ดีขึ้นได้ นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงข้อจำกัดและข้อเสียบางประการของ AI ที่คุณควรระวัง ข้อดี: AI เป็นอนาคตของ HR

หลากมุมของ AI ในงาน HR ข้อดี ข้อเสีย และ ข้อพึงระวัง Read More »

Scroll to Top