AI เพื่อการเพิ่มคุณค่าให้งาน HR

AI เพื่อการเพิ่มคุณค่าให้งาน HR

บทความ AI for HR: Practical Solutions for a Modern Workforce ถูกเผยแพร่บนเว็ปไซด์ของ SAP

กล่าวถึง หารนำ AI มาใช้เพื่อการทำงานที่ดีและสร้างคุณค่าให้งาน HR โดยกล่าวถึง การเปลี่ยนแปลงของสถานที่ทำงาน คนทำงาน และ การพัฒนาของเทคโนโลยีในช่วง 3-4 ปี เมื่อเกิดการระบาดใหญ่

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาแนวโน้มของสถานที่ทํางานได้ค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นการทํางานระยะไกลและการนําเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสนับสนุนการทำงาน แต่การมาถึงของการระบาดใหญ่ COVID-19 ทำให้การเปลี่ยนแปลงที่ค่อยเป็นค่อยไป กลายเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างถล่มทลายในช่วงเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ สําหรับ HR Leader หลายคนสิ่งนี้ทําให้รู้สึกถึงความเร่งด่วนในการปรับตัวและความจำเป็นในการยกระดับการดําเนินงานให้ประสบความสําเร็จในภูมิทัศน์ใหม่ที่ไม่คุ้นเคย

หลายธุรกิจตระหนักดีว่าการรับมือกับความท้าทายเหล่านี้เริ่มต้นด้วยการประเมินกระบวนการและการดําเนินงานในปัจจุบันอย่างตรงไปตรงมา จากนั้นมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ธุรกิจเติบโตใน “ความปกติใหม่”

ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาธุรกิจต่างๆได้พึ่งพาเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงมากขึ้นและในปี 2019 กว่า 85% ของ บริษัท รายใหญ่ในสหรัฐอเมริกาใช้โซลูชันปัญญาประดิษฐ์ (AI)

สำหรับ HR การเพิ่มขึ้นของการนําเทคโนโลยีใหม่มาใช้นั้นมาจากข้อเท็จจริงที่ว่าไม่เพียง แต่เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังมีการวิเคราะห์โดยธรรมชาติและสามารถส่งข้อมูล ROI ที่แข็งแกร่งรวมถึงคําแนะนําสําหรับการปรับปรุงและการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องได้ด้วย

การนำเทคโนโลยีม่ใช้เป็นการลงทุนทางธุรกิจสิ่งนี้ทําให้ AI for HR solutions เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ และในขณะที่ บริษัท ต่างๆหันมาใช้เทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วย AI มากขึ้น HR Leader จํานวนมากกําลังมองหาภาพรวมของAI for HR solutions  ที่มีอยู่และแสวงหาวิธีที่พวกเขาจะสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะของพวกเขา

เรามาดูกันว่า  AI in HR จัดการกับ 7 ความท้าทายด้านบุคลากร ได้อย่างไร

การนํา AI มาใช้ใน HR สามารถปรับปรุงทุกแง่มุมของพนักงานยุคใหม่ตั้งแต่การสรรหาและการฝึกอบรมไปจนถึงการเพิ่มการมีส่วนร่วมและการรักษาพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.การสรรหาผู้มีความสามารถที่ดีที่สุด

HR challenges: เนื่องจากทีม HR สมัยใหม่มุ่งเน้นไปที่การจัดหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยเฉพาะพวกเขาจึงต้องพยายามหลีกเลี่ยงอคติโดยไม่รู้ตัวในการเลือกพนักงาน แนวโน้มไปสู่ผู้มีความสามารถแบบโอเพ่นซอร์สเพิ่มความซับซ้อนอีกชั้นหนึ่ง ในรายงานของ Gartner ปี 2020 กว่า 32% ขององค์กรกําลังเพิ่มพนักงานที่อาจเกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพด้านต้นทุนมากขึ้น

AI solutions: การสรรหาซอฟต์แวร์ AI สามารถขจัดอคติโดยไม่รู้ตัวในรายละเอียดงานได้ ระบบติดตามแอปพลิเคชันแบบเดิมถูกจํากัดไว้ที่คําหลักที่ตรงกันในขณะที่การวิเคราะห์การสรรหาบุคลากรที่ชาญฉลาดและขับเคลื่อนด้วย AI สามารถระบุประเภทของผู้สมัครที่ HR กําลังมองหาและนําประวัติย่อที่เหมาะสม เมื่อผู้สมัครผ่านพ้นอุปสรรคเบื้องต้นแล้วระบบ AI สามารถจัดการการทดสอบทักษะและความถนัดเพื่อจัดอันดับพนักงานที่มีศักยภาพเพื่อความเหมาะสมในงาน จากนั้นอินเทอร์เฟซการสนทนาเช่นการสรรหาแชทบอทสามารถสื่อสารโดยตรงกับผู้สมัครโดยใช้ภาษาธรรมชาติและทําให้พวกเขามีส่วนร่วมตลอดกระบวนการสรรหา

2. Onboarding

HR challenges: การมีพนักงานในรูปแบบ remote workforce ทำให้การ onboarding อาจไม่สามารถทําได้เสมอไป เมื่อจํานวนและประเภทของการจ้างงานที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นภาระของ HR ก็เช่นกัน พนักงานใหม่ยังต้องได้รับการเตรียมความพร้อมอย่างรวดเร็วและเรียนรู้วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของ บริษัท แม้จะไม่ได้อยู่ใน physical location

AI solutions: การสรรหาอัตโนมัติ (Recruiting automation) สามารถแบ่งเบาภาระการบริหารโดยการจัดส่งและรับเอกสารที่จําเป็น อาทิ นโยบายของบริษัท ข้อมูลการเข้าสู่ระบบและการอนุญาตเฉพาะงานโดยอัตโนมัติ ผ่าน HR chatbots ที่ทํางานได้แบบ 24×7 และสามารถทำงานได้ทั่วโลกช่วย

3.การฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง

HR challenges: แนวโน้มสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลได้เพิ่มความจําเป็นในการเพิ่มทักษะและพัฒนาทักษะของพนักงานอย่างมาก เมื่อพนักงานเริ่มห่างไกลมากขึ้นการฝึกอบรมแบบห้องเรียนแบบดั้งเดิมที่ อาจเป็นเรื่องยาก การฝึกอบรมผ่านวิดีโอที่บันทึกไว้ไม่อนุญาตให้มีการโต้ตอบแบบเรียลไทม์และยังเป็นกระบวนการที่น่ากลัวสําหรับพนักงานหลายคน 

AI solutions: Specialized AI for training เป็นการเรียนรู้ ที่สามารถโต้ตอบ และ มีกระบวนการอย่างต่อเนื่องรวมถึงสามารถปรับให้เข้ากับรูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละคน (เช่นภาพการได้ยินและการเขียน) และความสนใจ การฝึกอบรมความเป็นจริงเสมือน (VR) natural language bots และ self-directed apps มีให้บริการตามความสะดวกของผู้ปฏิบัติงานเมื่อพวกเขาเปิดกว้างและตื่นตัวมากที่สุดซึ่งจะช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วม

4.สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการรักษาพนักงาน

HR challenges: การปรับปรุงการมีส่วนร่วมของพนักงาน (employee engagement) เป็นประโยชน์ต่อทั้งพนักงานและผลกําไรขององค์กร ทีมระยะไกลในปัจจุบันมักจะกระจายไปทั่วเขตเวลาและมีปฏิสัมพันธ์กันไดเผ่านหน้าจอเท่านั้นซึ่งนําไปสู่ความรู้สึกขาดการเชื่อมต่อจากความสนิทสนมและจิตวิญญาณของทีมในที่ทํางาน HR ต้องค้นหาโซลูชันใหม่เพื่อให้พนักงานระยะไกลมีส่วนร่วมและเชื่อมต่อกับระหว่างกัน

AI solutions: AI analytics โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิเคราะห์ความคิดเห็นสามารถระบุได้ว่าคนงานรู้สึกอย่างไร มันสามารถทํานายระดับของการมีส่วนร่วมของพนักงาน, ความเหนื่อยหน่าย, ภาวะซึมเศร้า, และความวิตกกังวล เครื่องมือการสื่อสารและการทํางานร่วมกัน เช่น ห้องประชุมทางไกล AI ช่วยส่งเสริมการเชื่อมต่อระหว่างบุคคลและสนับสนุนประสบการณ์สํานักงานเสมือนแบบเรียลไทม์

5. การประเมินพนักงานและการพัฒนาอาชีพ

HR challenges: เนื่องจากโครงสร้างการทํางานแบบลําดับชั้นแบบดั้งเดิมมีความลื่นไหลมากขึ้นความท้าทายของ HR คือการช่วยให้ผู้จัดการพัฒนาเส้นทางอาชีพที่ตอบสนองความต้องการทั้งส่วนบุคคลและองค์กรได้ดีที่สุด การมีพนักงานแบบกระจายตัวเพิ่มความซับซ้อนให้กับกระบวนการนี้ เนื่องจากอาจเป็นเรื่องยากที่จะหาวิธีที่ดีที่สุดในการประเมินและสังเกตประสิทธิภาพของพนักงานจากระยะไกล

AI solutions: AI performance analytics ช่วยให้ผู้จัดการสามารถดึงข้อมูลเชิงลึกที่ปราศจากอคติจากการประเมินแบบเรียลไทม์อย่างต่อเนื่องผ่านหลายแหล่งการวิเคราะห์ทรัพยากรบุคคลเชิงคาดการณ์สามารถระบุตําแหน่งที่ผู้ปฏิบัติงานมีความต้องการและสามารถแนะนําการฝึกอบรมทักษะส่วนบุคคล เนื่องจากการ AI analytics สามารถจัดการข้อมูลจํานวนมหาศาลได้ จึงสามารถประเมินได้หลายแง่มุมว่าฟังก์ชันการทํางานส่วนบุคคลหรือแบบกระจายของทีมได้ดีเพียงใด และให้คําแนะนําเพื่อปรับปรุงการทํางานร่วมกัน

6. สุขภาวะของพนักงาน

HR challenges: สถาบันสุขภาพโลกประมาณการว่าการปัญหาสุขภาพของพนักงาน (เช่นโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บจากการทํางาน การเจ็บป่วยและความเครียด และการมีส่วนร่วมของพนักงานต่ำ) ทําให้เศรษฐกิจโลกเสียหาย 10% ถึง 15% ของผลผลิตทางเศรษฐกิจทุกปี มันยากยิ่งขึ้นในแรงงานแบบกระจายเพื่อตรวจสอบว่าคนงานมีพื้นที่ทํางานที่ดีต่อสุขภาพหรือกําลังดิ้นรนทางร่างกายหรืออารมณ์

AI solutions: AI analytics สามารถส่งเสริมสุขภาพของพนักงานได้หลายวิธี เช่น การกําจัดงานที่ซ้ำซากจําเจหรือมีมูลค่าต่ำ และให้ข้อเสนอแนะและการอ้างอิงเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีทางร่างกายหรืออารมณ์ เครื่องมือตรวจสอบสุขภาพและเครื่องมือแนะนําที่ขับเคลื่อนด้วย AI เหล่านี้ใช้เซ็นเซอร์ IoT และแมชชีนเลิร์นนิงเพื่อติดตามและวิเคราะห์กิจกรรมของผู้ใช้ และให้คําแนะนําและข้อมูลเชิงลึกด้านสุขภาพที่เป็นส่วนบุคคล

7. Optimizing HR budgets

HR challenges: การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลหมายถึงความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนแปลง workflows และการลงทุนในนวัตกรรม HR leaders ต้องมั่นใจว่าการนํา AI และเทคโนโลยี HR ที่ทันสมัยมาใช้จะมอบ ROI ที่แข็งแกร่งและปรับปรุงความยืดหยุ่นและผลกําไร

AI solutions: สำหรับ บริษัท ใด ๆ การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลต้องใช้กลยุทธ์การจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ดีและการลงทุนที่ชาญฉลาดใน technology solutions ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด รายงานของ Hackett Group ปี 2019 พบว่าระบบอัตโนมัติอัจฉริยะสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและประสบการณ์ของลูกค้าในองค์กร HR ทั่วไปในขณะที่ลดต้นทุนได้ 17% โดยธรรมชาติ แล้ว AI solutions จะวิเคราะห์ข้อมูลตามขนาดและแสดงข้อมูลเชิงลึกใหม่ ๆ  

AI solutions for HR: Augmenting people, not replacing them

เราทุกคนเคยได้ยินความกังวลเกี่ยวกับ AI ที่เข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์ อย่างไรก็ตามหลักฐานบ่งชี้ไม่นำไปสู่คสามกังวลนั้น รายงานการวิจัยของ Everest Group ในปี 2020 พบว่าองค์กรที่ใช้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ  ในบางกรณี  บรรลุ ROI 200% ขึ้นไป โดยได้รับประโยชน์ด้านต้นทุนมากที่สุดจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการปลดพนักงานน้อยที่สุด

AI ในที่ทำงาน: เคล็ดลับในการใช้ให้ถูกต้อง

  • เพิ่มศักยภาพให้ผู้จัดการ หนึ่งในคุณสมบัติที่ทรงพลังที่สุดของ AI และ machine learning คือความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัว บริษัทที่ดีที่สุดช่วยให้ผู้บริหารและหัวหน้าทีมเพิ่มข้อมูลและตั้งคําถามกับผลลัพธ์ของ AI จากนั้นทําซ้ำจนกว่าพวกเขาจะเข้าใจความต้องการของทีมที่ไม่เหมือนใคร
  • ป้องกันอคติ AI นั้นปราศจากอคติโดยธรรมชาติ แต่อคติของมนุษย์สามารถตั้งโปรแกรมโดยไม่ได้ตั้งใจหรือเสริมด้วยความสัมพันธ์ที่หลอกลวง ข้อมูลที่แข็งแกร่งและนโยบายการกํากับดูแล AI และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเป็นสิ่งสำคัญตั้งแต่เริ่มต้น
  • สร้างด้วยความโปร่งใส HR leaders จําเป็นต้องอธิบายหรือปกป้องเกณฑ์ที่ใช้สําหรับรายละเอียดงาน คําแนะนําการจ้างงาน ความก้าวหน้า การปลดพนักงานและอื่น ๆ การสร้างความโปร่งใสตั้งแต่เริ่มต้นช่วยปกป้องบริษัทและพนักงานของบริษัท
  • อย่ารอจนกว่าจะสมบูรณ์แบบ ความงามของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลคือทุกย่างก้าวที่เดินไปสู่มัน และตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มต้น

#AIforHR

#AIintheworkplace

#PMAT #HRTech

#HumanResource

_____________

#ThailandHRTech2023

Everything Everywhere Augmented

14-15 June 2023 I Royal Paragon Hall

ข้อมูลเพิ่มเติม https://hrtech.pmat.or.th

ลงทะเบียนเข้างาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  hrtech2023

Scroll to Top