7 ตัวอย่างการใช้ ChatGPT เพื่อสนับสนุนงาน HR

7 ตัวอย่างการใช้ ChatGPT เพื่อสนับสนุนงาน HR 

Bernard Marr เผยแพร่บทความ The 7 Best Examples of How ChatGPT Can Be Used In Human Resources (HR) ลงเว็บไซต์forbes กล่าวถึง 7 ตัวอย่างการใช้ ChatGPT เพื่อสนับสนุนงาน HR และ ปรับปรุงกระบวนการและบรรลุประสิทธิภาพที่มากขึ้น โดย ChatGPT สามารถเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับ HR professionals ในหลากหลายวิธี อาทิ 

1. Recruitment เพื่อปรับปรุงการดําเนินงาน และ ปรับปรุงประสบการณ์ของผู้สมัคร รวมถึงการตัดสินใจจ้างงานโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น  ChatGPT สามารถทําให้งานซ้ํา ๆ โดยอัตโนมัติในกระบวนการสรรหาบุคลากร เช่น การคัดกรองเรซูเม่และการจัดตารางการสัมภาษณ์ ทําให้ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลสามารถมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมเชิงกลยุทธ์ได้มากขึ้น  ChatGPT ยังสามารถช่วยในการมีส่วนร่วมของผู้สมัครโดยการให้การสนับสนุนแบบเรียลไทม์และตอบคําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ บริษัท และขั้นตอนการสมัคร ยังสามารถใช้ ChatGPT เพื่อระบุผู้สมัครที่มีศักยภาพซึ่งอาจเหมาะสมกับองค์กรโดยพิจารณาจากทักษะประสบการณ์และการศึกษาของพวกเขา

2. Employee Onboarding สามารถใช้ ChatGPT เพื่อปรับปรุงประสบการณ์สําหรับพนักงานใหม่ ลดภาระงานของสมาชิกในทีม HR และทําให้แน่ใจว่าพนักงานใหม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรที่พวกเขาต้องการเพื่อให้ประสบความสําเร็จในบทบาทใหม่ของพวกเขา HR สามารถตั้งค่า ChatGPT เพื่อให้การสนับสนุนและคําแนะนําแบบเรียลไทม์แก่พนักงานใหม่ รวมถึงการตอบคําถามทั่วไปเกี่ยวกับนโยบาย ขั้นตอน และสิทธิประโยชน์ของบริษัท และให้คําแนะนําเกี่ยวกับการกรอกเอกสารที่จําเป็น

3. Training   ChatGPT ช่วยให้มั่นใจได้ว่าพนักงานสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่พวกเขาต้องการเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ใหม่ ๆ ที่จําเป็นสําหรับงานของพวกเขา และตอบคําถามเกี่ยวกับเวิร์กช็อปและโปรแกรม HR professionals ยังสามารถทํางานด้านการดูแลระบบโดยอัตโนมัติด้วย ChatGPT รวมถึงการจัดกําหนดการเซสชันการฝึกอบรมหรือการแจ้งเตือนแก่พนักงานเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น ChatGPT ยังสามารถสร้างแผนการฝึกอบรมส่วนบุคคลสําหรับพนักงานตามความต้องการและชุดทักษะเฉพาะของพวกเขา 

4. Performance Management ChatGPT สามารถช่วยในกระบวนการจัดการประสิทธิภาพโดยให้คําแนะนําแก่ผู้จัดการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและตอบคําถามของพนักงานเกี่ยวกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพหรือข้อเสนอแนะ HR professionals ยังสามารถรับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับประสิทธิภาพของพนักงาน และสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนที่ส่งไปยังทีมทรัพยากรบุคคลและผู้จัดการรายบุคคล

5. HR Chatbots ChatGPT สามารถใช้ในการพัฒนาแชทบอทสนทนาสําหรับแผนกทรัพยากรบุคคลเพื่อปรับปรุงประสบการณ์โดยรวมของพนักงาน ผ่านแชทบอทที่ขับเคลื่อนโดย AI พนักงานสามารถรับการสนับสนุนทันทีสําหรับคําถามทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับ HR เกี่ยวกับสิ่งต่างๆเช่นผลประโยชน์นโยบายวันหยุดพักผ่อนหรือเงินเดือน

6. Employee Engagement ChatGPT สามารถเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการปรับปรุงการมีส่วนร่วมของพนักงาน สามารถช่วยตอบคําถามเกี่ยวกับนโยบายวัฒนธรรมขั้นตอนและผลประโยชน์ของ บริษัท รวมทั้งให้คําแนะนําในการกรอกแบบฟอร์มและคําขอต่างๆ ทำให้พนักงานพึงพอใจมากขึ้น ลดอัตราการลาออกของพนักงานและผลักดันความสําเร็จทางธุรกิจ
7. Compliance สามารถช่วยตรวจสอบว่าแนวปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กรสอดคล้อง ถูกต้อง กับกฎระเบียบในท้องถิ่นและระดับชาติ ดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทางกฎหมายหรือชื่อเสียงที่อาจเป็นผลมาจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด ChatGPT สามารถช่วยในการให้ข้อมูลล่าสุดแก่พนักงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบเช่นกฎหมายการจ้างงานข้อบังคับเงินเดือนและภาษีและโปรโตคอลด้านสุขภาพและความปลอดภัย

Scroll to Top