10 Key Takeaways จากงาน #ThailandHRTech2023

ปิดฉากลงไปแล้วสำหรับงาน #ThailandHRTech2023 เมื่อเย็นวันที่ 15 มิถุนายน

ตลอด 2 วัน PMAT ได้ต้อนรับผู้เข้าร่วมงานกว่า 15,000 คน จากกว่า 2,800 องค์กร

สาระความรู้จากเวทีการสัมมนา กว่า 100 Topics ถูกขยายมากขึ้น เมื่อเกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างกันของผู้เข้าร่วมงาน  ได้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าสำหรับการนำไปพัฒนาคนทำงาน องค์กร และ ธุรกิจ

วันนี้เรานำ เอาสาระความรู้สิ่งที่ได้จากงาน #ThailandHRTech2023

มาสกัดเป็น 10 Key Takeaways ช่วยให้คุณจับประเด็นได้ง่ายขึ้น

1. Embracing the digital economy and leveraging technology

 • Digital Economy หมายถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึง อินเทอร์เน็ต อุปกรณ์พกพา AI และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ได้เปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจ รวมถึง การเชื่อมต่อ สร้างคุณค่า ยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า
 • Digital Economy มีผล ต่อระดับบุคคลและสังคมโดยรวม ช่วยสร้างโอกาสในการทำงานใหม่ๆ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยเชื่อมความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลและเปิดโอกาสให้คนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจในวงกว้างขึ้น
 • อย่างไรก็ตาม การเปิดรับเศรษฐกิจดิจิทัลยังมาพร้อมกับความท้าทาย เช่น ภัยคุกคามความปลอดภัยทางไซเบอร์ ความกังวลด้านความเป็นส่วนตัว และความจำเป็นในการรู้เท่าทันดิจิทัล

2. Adaptive leadership skills

 • Adaptive leadership หมายถึง ความสามารถในการเป็นผู้นำและเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนและคาดเดาไม่ได้
 • Adaptive leadership skills เป็นสิ่งจําเป็นเมื่อภูมิทัศน์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
 • ผู้นำต้องสามารถใช้ศักยภาพของเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการคิดที่มีวิสัยทัศน์ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงานร่วมกัน การจัดการความเสี่ยง

3. Not Human Vs AI But Human + Machine (Al as the second brain)

 • AI ไม่ได้ เข้ามาแทนการทำงานของมนุษย์  แต่ AI จะเข้ามาทำให้คุณทำงานได้มากขึ้นเท่ากับมนุษย์ 10 คน 
 • AI นอกจากจะถูกนำมาใช้ “ขับเคลื่อนธุรกิจ” หลายองค์กร ได้เริ่มนําเอา AI ไปใช้เพื่อประโยชน์เชิงกลยุทธ์ในการ “การขับเคลื่อน People Strategy”
 • ข้อควรระวัง การใช้ AI ยังมีข้อจำกัดด้าน Ethics และ อาจทำให้เกิดอคติโดยไม่รู้ตัวต้องไม่ลืมว่า ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ AI ขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้อมูล และหากข้อมูลมีอคติ อาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่มีอคติได้

4. Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) Integration

 • เทคโนโลยี AI และ ML กำลังถูกรวมเข้ากับ HR Software มากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้กระบวนการ HRM , HRD , OD  เป็นไปโดยอัตโนมัติ
 • ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด อาทิ  เช่น  เครื่องมือการสรรหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI, แชทบอทสำหรับพนักงานเพื่อการสอบถามข้อมูลองค์กร, predictive analytics สำหรับ talent management  และการวิเคราะห์ employee engagement
 • Robotic Process Automation (RPA) เข้ามาช่วยให้การทำงานซ้ำ ๆ เช่น onboarding processes, payroll management, benefits administration, compliance tasks ทำได้ง่ายขึ้น เพิ่มความคล่องตัว ลดความผิดพลาด และลดต้นทุน

5. Data Analytics and Predictive Insights

 • เทคโนโลยีทำให้คนสามารถนำ Data มาใช้เพื่อการวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกลยุทธ์ ได้ง่ายขึ้น ช่วยให้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการตัดสินใจ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ส่งผลถึง ให้องค์กรสามารถเพิ่มอัตราการรักษาพนักงาน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ Engagement , Skill Gap , Secession Plan ได้ดียิ่งขึ้น

6. Remote Work and Digital Transformation

 • การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ได้เร่งการยอมรับการทำงานจากระยะไกล
 • เครื่องมือและเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกในการทำงานทางไกล นอกจาก แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันเสมือนจริง เครื่องมือการประชุมผ่านวิดีโอ จะพัฒนาขึ้นมากแล้ว
 • เทคโนโลยีได้สนับสนุนประเด็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในสภาพแวดล้อมเสมือนจริง

7. Employee Experience (EX) Focus

 • HR Tech ไม่ได้มุ่งที่จะเน้นการเพิ่ม Productivity เท่านั้น
 • แต่กำลังเปลี่ยนโฟกัสไปที่การเพิ่มพูนประสบการณ์ของพนักงาน
 • โดย HR Tech ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคล ปรับปรุงการสื่อสารและการทำงานร่วมกัน  และมอบประสบการณ์ส่วนบุคคลให้กับพนักงาน
 • เครื่องมือที่เน้น EX สามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่าน แพลตฟอร์มดิจิทัล เช่น Smart phone

8. Employee Well-being and Mental Health

 • สุขภาวะและสุขภาพจิตของพนักงานได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
 • แพลตฟอร์มสนับสนุน Well-being ได้รับการพัฒนา อย่างรวดเร็ว ในช่วง 2-3 ปีนี้
 • อาทิ  Mental Health Apps มีคุณสมบัติต่างๆ เช่น การฝึกสมาธิ เทคนิคการหายใจ การติดตามการนอนหลับ การติดตามอารมณ์ การออกกำลังกาย
 • Employee Assistance Programs (EAPs) ซึ่งเป็นโปรแกรมให้คำปรึกษาพนักงานที่มีปัญหา โดยให้เน้นการรักษาความลับของพนักงาน
 • Well-being Platforms มีเครื่องมือที่ช่วยให้ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ รวมถึงสุขภาพด้านการเงิน
 • Virtual Mental Health Services และ telehealth แพลตฟอร์มสุขภาพจิตเสมือนจริงเชื่อมต่อบุคคลกับนักบำบัดและที่ปรึกษาที่มีใบอนุญาตผ่านวิดีโอคอลหรือโทรศัพท์

9.  Tech for Learning & Development

 • Tech for Learning & Development และ Edutech สามารถสร้าง New Learning Experience ให้กับผู้เรียน
 • การนําเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับประสบการณ์การเรียนรู้ นวัตกรรมที่สนับสนุนการเรียนรู้ เช่น gamification และ immersive technology ทำให้ personalized learning journeys ของผู้เรียนถูกยกระดับขึ้น
 • เครื่องมือและแพลตฟอร์มดิจิทัลได้ก่อให้เกิด interactive learning experiences และสิ่งที่ต้องตระหนัก ก่อนการออกแบบการเรียนรู้ต้องพิจารณาเป้าหมายขององค์กรเพื่อให้เกิดความสอดรับกัน

10. AI & War for Talent

 • ประเด็น “การรักษาคนเก่ง” ยังคงเป็นความท้าทายของ HR ปัจจุบัน  War for Talent มีความเข้มข้นขึ้น และ มี AI เข้ามาเป็นอาวุธสำคัญ ที่จะสร้างความได้เปรียบให้องค์กร
 • AI กําลังเปลี่ยนแปลงการ talent acquisition, talent management, และ talent development ทำให้ candidate experience ดียิ่งขึ้น ปัจจุบัน AI-driven tools and platforms ที่หลากหลายซึ่งช่วยปรับปรุง HR processes, decision-making, และ talent management strategies ให้ดียิ่งขึ้น
[foogallery id=”2634″]

#AIinHR #AIforHR

#PMAT #HRTech

#HumanResource

________________________

ติดตามข้อมูล ข่าวสารดีๆ ได้จาก PMAT ได้ที่

Facebook: pmatHRsociety

Line: @pmat

YouTube: https://www.youtube.com/@PMAT

Website: www.pmat.or.th

สมัครสมาชิก ติดต่อ: คุณดุจดาว 02 374 0855 ต่อ 21 มือถือ 061-783-4141

E-mail: member@pmat.or.th

Scroll to Top